Doneer Direct

U kunt direct geld overmaken op naam van:

 • Stichting Britt Helpt
 • IBAN NL 30 RABO 0302.6542.59
 • Rabobank Gemert-Bakel

Machtiging

Volgt z.s.m.!


Belastingvrij Doneren

Wist u dat u zonder belasting te betalen kunt schenken aan Stichting Britt Helpt? Dit kan omdat wij een ANBI-status hebben. Dat is een Algemene Nut Beogende Instelling en maar ongeveer 10% van alle goede doelen beschikt over zo’n fiscaal aantrekkelijke status. Daar zijn we dus trots op en daar kunt u gebruik van maken.

Belastingvrij doneren kan met zowel incidentele als terugkerende giften en zijn aftrekbaar voor de belasting mits u aan de regels voldoet. Zo is de drempelwaarde 1% van uw “drempelinkomen”, al hetgeen uw donatie daarboven komt is aftrekbaar tot een maximum donatiebedrag van 10% van uw drempelinkomen. Voor verdere uitleg en informatie verwijzen wij u naar de belastingdienst website vul in het zoekvenster in: “aftrekbare giften”.

Meerjarige giften zijn fiscaal aantrekkelijker als u deze vastlegt in een schriftelijke overeenkomst met Stichting Britt Helpt. Tot voor kort (2014) moest dit met een notariële akte gebeuren; dat is nu niet meer nodig. Een eenvoudige, schriftelijke overeenkomst met ons is voldoende, mits daarbij aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Giften die op deze manier worden gedaan zijn volledig aftrekbaar, zonder drempelwaarde of maximumbedrag. De voorwaarden waaraan moet worden voldaan zijn de volgende:

 • De overeenkomst geldt voor een minimumperiode van 5 jaar.
 • De bedragen die periodiek (minimaal 1x per jaar) worden geschonken, moeten ongeveer even groot zijn.
 • De overeenkomst moet schriftelijk zijn vastgelegd.
 • Stichting Britt Helpt mag geen tegenprestatie leveren.
 • De overeenkomst stopt automatisch bij het overlijden van de schenker.
 • De overeenkomst kan worden beëindigd bij werkeloosheid van de schenker.

Voor verdere uitleg en informatie verwijzen wij u naar de belastingdienst website vul in het zoekvenster ‘aftrekbare giften’ in.

De voordelen op een rij:

 • U helpt Stichting Britt Helpt voor een periode van ten minste 5 jaar. Dat betekent voor ons méér financiële zekerheid om ons werk voort te zetten;
 • Een meerjarig schriftelijk vastgelegde schenking is volledig fiscaal aftrekbaar. De fiscus betaalt dus een aanzienlijk deel (tot 52%) mee aan uw schenking. U kunt daardoor eventueel meer bijdragen zonder dat het u iets extra’s kost;
 • Bedragen kleiner dan 1% van uw jaarinkomen zijn ook fiscaal aftrekbaar, evenals bedragen van meer dan 10% van uw jaarinkomen;
 • Stichting Britt Helpt stelt een standaardovereenkomst beschikbaar, deze kunt u via <volgt>.

Rekenvoorbeeld:

 • U verdient € 40.000 per jaar (tarief inkomstenbelasting 42%). U geeft € 100 aan giften per jaar. Dit bedrag is minder dan 1% en niet aftrekbaar volgens de drempel van 1%. U betaalt € 100, Stichting Britt Helpt ontvangt € 100.
 • U sluit met ons een meerjarig schriftelijk vastgelegde overeenkomst.
 • Nu betaalt u nog steeds € 100, de belastingdienst betaalt € 72, Stichting Britt Helpt ontvangt € 172.

Meer informatie over schenken en belastingen kunt u downloaden van de site van de Belastingdienst.


Legaten En Erfstelling

Heeft u geen erfgenamen (meer)? Of wenst u (een deel) van uw nalatenschap aan een goed doel te schenken?

Indien u hiervoor Stichting Britt Helpt kiest, zullen wij uw geld blijvend inzetten om het onderwijs en leefomstandigheden in het arme platteland van Zuid-Afrika te ontwikkelen.

Indien u dit wenst dient u dit vast te leggen in uw testament, opgemaakt door een notaris.


Bookdifferent

Boekt u wel eens een hotel? Als u dat doet via BookDifferent kunt u gratis Stichting Britt Helpt steunen. BookDifferent is een stichting die wereldwijd opereert en die hetzelfde aanbod aanbiedt als Booking.com. Indien u een hotel boekt via stichtingbritthelpt.bookdifferent.com steunt u ons gratis. BookDifferent garandeert de laagste hotelprijzen.


Spullen Schenken

Vaak vragen mensen ons of we ook spullen kunnen gebruiken. Nu zijn de mogelijkheden om spullen mee naar Afrika te nemen heel beperkt, omdat vervoer van bagage erg kostbaar is en wij daarom slechts aangewezen zijn op ruimbagage op het moment dat we weer een bezoek brengen aan Boithuto.

Ook hebben we geen eindeloze opslag ter beschikking, maar we zijn wel blij met goed verkoopbare spullen via markten, facebook en/of marktplaats. Dus als je goed speelgoed of andere spullen over hebt en dat wilt schenken voor dit doel, nemen wij die graag in ontvangst.


Eigen Acties

Wij verzinnen van alles, maar dat kunt u ook natuurlijk! Maakt u kunst die u wilt verkopen, een zolderuitverkoop, een benefietactie, een barbecue bij uw sportvereniging of zin om zelf ook auto’s te wassen, cupcakes te verkopen of wat je ook maar leuk vindt en kan verzinnen. Daar zijn we heel blij mee uiteraard!

Graag overleggen we over de wijze waarop uw actie het meest effect heeft en hoe we er samen het meeste bekendheid aan kunnen geven. Acties ten behoeve van Stichting Britt Helpt ondersteunen we graag met onze mediakanalen, informatie, flyers, foto’s, filmpjes, informatie et cetera. Indien u een eigen actie uitvoert, zullen we u ook opnemen bij onze vriendenpagina, waarin we u vragen kort aan te geven wie u bent, waarom u Stichting Britt Helpt steunt en wat u gedaan heeft, plus een leuke foto liefst van de actie.