Donaties

Bedrijven kunnen, net als particulieren, giften doen en deze aftrekken van de belasting. Het gaat hier dan om vennootschapsbelasting als het een B.V., een N.V. of een andere vennootschap plichtige entiteit betreft.

De gever moet de giften kunnen aantonen met schriftelijke bescheiden. Aftrekbare giften zijn de in een jaar gedane uitkeringen aan ANBI’s. De aftrek kent sinds 2013 geen drempel meer maar is beperkt tot 50% van de winst (voorheen 10%). De volledige regeling kent nog veel meer aspecten, maar daarvoor verwijzen wij u graag naar de belastingdienst.

Indien u als bedrijf of instelling de doelstellingen van Stichting Britt Helpt geldelijk zou willen ondersteunen, dan neem contact met ons op via info@britthelpt.com.

Vermeld in uw e-mail de volgende zaken:

  • De naam en adresgegevens van uw bedrijf
  • Contactpersoon
  • Het netto bedrag dat u wilt doneren.

U ontvangt digitaal een factuur van Stichting Britt Helpt met daarin de betalingsgegevens.

U kunt ook rechtstreeks een bedrag aan ons overmaken op IBAN NL 30 RABO 0302.6542.59 ten name van Stichting Britt Helpt gevestigd te Gemert.


Sponsoring en schenkingen in natura

Wij proberen iedere euro die we ontvangen daadwerkelijk te besteden aan hulp in Afrika. Dit betekent dat we voor onze bedrijfsvoering erg blij zijn met iedere vorm van ondersteuning.

Te denken valt hierbij aan uitingen met ons logo erop, zoals banners, t-shirts, pennen of andere zaken die we weg kunnen geven. Ook zijn we nog op zoek naar een accountant en zouden we heel goed opslagruimte kunnen gebruiken in Gemert of omgeving.

Vaak vragen organisaties ons of we ook spullen kunnen gebruiken. Nu zijn de mogelijkheden om spullen mee naar Afrika te nemen heel beperkt, omdat vervoer van bagage erg kostbaar is en wij daarom slechts aangewezen zijn op ruimbagage op het moment dat we weer een bezoek brengen aan Boithuto. Mocht een organisatie in staat en bereid zijn een containertransport te sponsoren, dan neem vooral contact met ons op. In Nederland zijn vaak grote partijen goed schoolmeubilair over die we graag naar Afrika zouden willen brengen.

Alhoewel we vooralsnog beperkt opslagruimte ter beschikking hebben, zijn we blij met alle goederen en/of diensten die we in Nederland weer kunnen doorverkopen op markten, via facebook en/of marktplaats, zodat we de opbrengsten in geld ten goede van de Stichting kunnen laten komen.

Dus als u diensten wilt aanbieden en/of goederen wilt schenken die voor dit doel geschikt zijn, nemen wij die graag in ontvangst.


Kerstpakketactie

Heeft u nog geen kerstpakket gekozen voor uw personeel? En wilt u ook Stichting Britt Helpt steunen? Wij hebben daar verschillende mogelijkheden voor! Neem s.v.p. contact met ons op via info@britthelpt.com, dan bespreken wij de opties.


Bookdifferent

U boekt vast geregeld hotelovernachtingen voor uw personeel. Als u dat doet via BookDifferent kunt u gratis Stichting Britt Helpt steunen. BookDifferent is een stichting die wereldwijd opereert en die hetzelfde aanbod aanbiedt als Booking.com. Indien u een hotel boekt via stichtingbritthelpt.bookdifferent.com  steunt u ons gratis. BookDifferent garandeert de laagste hotelprijzen.


Eigen acties

Op zoek naar een maatschappelijk verantwoord doel? En heeft u zin om zelf iets te organiseren? Een kerstmarkt? Een bedrijfsfeest? Een afscheid? Een teambuildingsdag? Het is allemaal net wat mooier als de opbrengsten naar een goed doel gaan.

Wij kunnen u ondersteunen met promotiemateriaal, films, flyers, foto’s, op maat gemaakte video blogs en als het past in onze agenda met een live presentatie. Neem gerust contact met ons op en dan denken we heel graag met u mee. U slaat 2 vliegen in 1 klap: u steunt een eerlijk en kleinschalig goed doel en u inspireert uw eigen personeel.